TILSKUDD UTEN DATOFRISTER

Søknader uten datofrister

A MEGLERENE

Fra april 2015.

http://s.amediaressurs.no/221922-amegleren/index.php

 

SØKNAD FOR REFUSJON AV MVA.
1.JULI

Søknadsskjema for kompensasjon av mva er https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/12

Ved medlemsskap i VFO Vellenes Fellesorganisasjon, sendes krav om refusjon til: post.vfo@velforbundet.no

 

FORTLØPENDE SØKNADER UTEN DATOFRISTER:

KLPs Dugnadsfond - lokalt engasjement og sponsing

https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/sponsing/klps-dugnadsfond


KLPs Dugnadsfond støtter frivillige ildsjeler som har en hjertesak de brenner for. Vi støtter prosjekter som: omhandler helse, miljø/klima og humanitært arbeid

  • finner sted i Norge eller i utlandet
  • gjennomføres på dugnad
 
- Vi vurderer søknader månedlig - du hører fra oss
-
Følg oss på Facebook

NÆRMILJØTILSKUDD TØNSBERG KOMMUNE
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
Totalt kostnadsramme på inntill kr. 300. 000. Det gis inntil 50% tilskudd.
Det må gis et referansenummer som fås ved henvendelse til:
E-post: mcma@tonsberg.kommune.no

Sjekkliste for innsending av søknad/søknadsbehandling word pdf

Til søknadsskjema for ny søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Skjema for kostnadsoverslag (bokmål) excel

Skjema for kostnadsoverslag (nynorsk) excel

Regnskapsskjema (bokmål) excel

Rekneskapsskjema (nynorsk) excel

Regnskapssammendrag for anlegg for friluftsliv i fjellet (bokmål) excel

Plan for drift (bokmål)

Gavebrev (bokmål) pdf-utgave

Gåvebrev (nynorsk) pdf-utgave


IF TRYGGHETSFOND
Tilskudd eller utstyr til sikkerhet som refleksvester til barn, brannsikrings- utstyr, førstehjelpsutstyr. Midler til prosjekter som fremmer trygghet.
https://www.if.no/web/no/om/samfunn/
Trygghetsfond/Pages/SoknadIfTrygghetsfond.aspx


FRIFOND

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

https://barnogunge.frifond.no/apply/barnogunge/


TRYG ALMENYTTIGESTIFTELSE
Stiftelsen vurderer forespørsler fra organisasjoner, privatpersoner og forskningsmiljøer. Stiftelsens formål er å gi økonomiske bidrag til allmennyttige og trygghetsskapende aktiviteter. Søknad 4 ganger pr. år.
Behandling i styret 1.mars - 1.juni - 1.september - 1.desember
Søknadsskjema og sender det på e-post til
stiftelsen@tryg.no

NORDEA BANK, TØNSBERG
Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. Søknad sendes
E-postadresse:
tonsberg@nordea.no

SPAREBANKEN ØST TØNSBERG
Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter
Søknad sendes
firmapost@oest.no

HANDELSBANKEN TØNSBERG
Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. Søknad sendes E-post:
tonsberg@handelsbanken.no

GRASROTANDEL
Trykk på lenken:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#

Tast inn: Velforeningenes Fellesråd Tønsberg,

ALTERNATIVT AT DIN VELFORENING SENDER SØKNAD OM GRASROTANDEL I FRIVILLIGHET- OG ENHETSREGISTERET
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om-grasrotandelen

* Ingen årsavgift i registreringsåret (løper først fra andre registreringsår).

Ved registrering kan denne inntekt benyttes av velforeningen til for eksempel til å oppgradere lekeplassen. Utbetalinger automatisk 1.januar - 1.mai - 1.september


 

 LYKKE TIL MED DINE SØKNADER !

Med vennlig hilsen
Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden