TILSKUDD NÆRMILJØ ANLEGG - SPILLEMIDLER

TILSKUDD NÆRMILJØ TILSKUDD

 1. JANUAR 2014 NÆRMILJØ TILSKUDD.

Nærmiljøtil skudd for Fysisk aktivitet og idrett på Lekeplasser.
Eksempel Fysisk aktivitet:
- Hinderløype, Ballbinge, Fotballbane,Volleyballbane, Kurvball bane, m.m.
 
Se hvilke typer anlegg det kan søkes om tilskudd til:
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg/soek_etter_anlegg.html?id=487438  Tast inn Fylke-kommune-alle katagorier-alle typer, trykk på pil ned,
Alle kategorier vises.
 
 

Ordinær nærmiljø må ha minstekostnad 50.000 maksimum støttebeløp 50% og maksimum 300. 000 i spillemidler.

Resterende beløp kan gis av Tilskuddsordningen, alternativt andre tilskudd eller dugnadsinnsats.

Søknad leveres elektronisk – idrettsanlegg.no

Full info om ordningen og alle typer skjema www.idrettsanlegg.no
Ordningen forvaltes lokalt av kommunens Fagenhet Kultur og Idrett.
Krav til eget prosjektregnskap og rapportering.
Kommunen må bekrefet at anlegget er oppført i hht. Plan.
Støtten kan ikke overstige 50% og ikke overstige kontantutlegget.
 
For å kunne sende inn søknad må man få tildelt et anleggsnummer av  
 kommunen.
Det er krav til dokumentert tomtetilgang.
Spillemiddelordningen gir ingen byggesaksbehandling – dette må gjøres
  separat.
Ved tildelt midler kan man få ut 85% ved byggestart. Resten etter godkjent
  regnskap og anlegg.
Det gis ikke støtte til vanlige lekeutystyr.
Alt må kunne dokumenteres, Tomt, finansiering, bygge kostnader, drift mm.
Søknad 1 gang pr år (15/10)
1-3 års kø
Driftsforpliktelse i 20 år
 
Krav til Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse
 
Regnskap ved støtte over 100 000 kr må sendes til kommunes revisor for godkjennelse.
 
•MVA kompensasjon.
–Egen ordning for anlegg som får spillemidler
–Søknaden må være på minimum 15.000 kr
–Avklares ikke før etter at man har bygget
 
 
Ballbinge

 

Med vennlig hilsen
Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden