VESTFOLD FYLKESKOMM.

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

http://www.vfk.no/

Fylkeskommunen er regionalt folkevalgt forvaltningsnivå, med fylkestinget og fylkesordføreren som øverste ledelse. Fylkesrådmann er øverste administrative leder. Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. Fylkeskommunen har en lovpålagt rolle som regional utviklingsaktør og tilrettelegger for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirker arealbruken, bevaring av kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Fylkeskommunen skal ta initiativ og mobilisere forskjellige samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål. Det innebærer å ta initiativ til og finne helhetlige løsninger på tvers av sektorer og nivåer, og bidra til at ulike aktører i samfunnet samarbeider om å løse felles utfordringer. Fylkeskommunens samarbeidspartnere er viktige for at fylkeskommunen skal være den sentrale drivkraften den er ment å være. Spesielt gjelder det representanter fra kommuner, arbeids- og næringsliv. Partnerskap og samarbeid er derfor sentralt for fylkeskommunens utviklingsarbeid.

Innbyggerne i Vestfold møter fylkeskommunens tjenester når de tar videregående opplæring, reiser med buss, bruker fylkesveiene, besøker tannklinikkene, deltar på kulturarrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken eller Arbeidslivets Kulturseilas, besøker et kulturminne eller et fredet hus. Mange av møtene er nære og langvarige, som de mellom elever og lærere. Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til innbyggerne på alle tjenesteområdene.

Fylkespolitikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for vestfoldsamfunnet, og hvordan man kommer seg dit. Administrasjonen i Vestfold fylkeskommune fremmer strategier for politikkområdene. Disse strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte helhetlige mål og strategier innen for eksempel utdanning, næringsliv, folkehelse, transport og kollektivtrafikk, klima, miljø og kultur.

 Politisk ledelse  

 

 

 

 

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) er fylkeskommunens øverste politiske leder for valgperioden 2011 - 2015. Fylkesordførers uke. Se mer informasjon under toppmenypunktet Politikk.

 Administrativ ledelse

Fylkesrådmannens ledergruppe og ansvarsområder:

 

 

 

 

Fylkesrådmann Egil Johansen

Øverste administrative leder i Vestfold fylkeskommune.
Telefon: 33 34 41 01 / 90 58 99 35 E-post: egilj2(at)vfk.no 

 

 

 

  Kommunikasjonsavdelingen 

Overordnet ansvar for kommunikasjon internt og eksternt.
Ansvarlig redaktør nettsider. Pressekontakt.
Direktør Ellen Høstmark Bustø
Telefon: 33 34 41 57 / 92 05 98 74 E-post:
ellenb(at)vfk.no


 

 

 Utdanningssektoren
 10 videregående skoler, en folkehøgskole, SMI-skolen, oppfølgings- og pp-tjenesten, syns- og audiopedagogtjenesten, eksamenskontoret, inntak og fagopplæring.
Direktør Øyvind Sørensen
Telefon: 33 34 40 80 / 91 61 22 65 E-post:
oyvinds(at)vfk.no

  

 

 

 Kultursektoren
Sektorplanlegging, museumsutvikling,Vestfold fylkesbibliotek, Kulturarv (kulturminnevern), Kultur og folkehelse, Vestfoldmuseene IKS (her inngår bla Haugar Vestfold kunstmuseum, Midgard historisk senter og Fylkesarkivet for Vestfold)
Direktør Arild Moen
Telefon: 33 34 41 07 / 93 46 24 86 E-post: arildm(at)vfk.no

 

 

 

Regionalsektoren

Samferdsel, fylkesveier, ulike transportordninger, kollektivtrafikk, regional planlegging, by- og stedsutvikling, klima og energi, næringsutvikling, forskning, utvikling og innovasjon, reiseliv.
Direktør Sverre Høifødt
Telefon: 33 34 42 51 / 91 60 76 04 E-post:
sverreho(at)vfk.no

  

 

 

Stabsavdelingen
Økonomiseksjonen, arbeidsgiverseksjonen, serviceseksjonen, IKT-seksjonen
Kst. direktør Lisbeth Eek Svendsen
Telefon: 33 34 42 80 / 95 94 90 19 E-post:lisbeths(at)vfk.no

 

 

Tannhelsetjenesten
Eier og driver 16 tannklinikker i Vestfold, fordelt på tre tannhelsedistrikter.
Tilbyr gratis behandling til barn og unge fra 1 til 18 år, til psykisk utviklingshemmede og til eldre i institusjon og i hjemmesykepleie. Forebyggende helsearbeid. Medeier i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør.
Direktør Jostein Eikeland
Telefon: 33 34 40 49 / 470 40 360 E-post: josteine(at)vfk.no

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden