FORSLAG TIL HVORDAN Å SKRIVE SØKNADER OM MIDLER, PENGER, TILSKUDD

NY TENKNING OM LEKEPLASSENE OG UTSTYR. 
    
De fleste lekeplasser har bare en sandkasse, en vippe og en huske på lekeplassen.  Det er stort sett bare banker og fond som vil gi midler til lekeutstyr.

Men det finnes løsninger:
Ved planer om utbygging på en lekeplass bør utstyret omtales som:
- klatrestativer for fysisk trening av balanse, øket armstyrke og styrket bentrening.

- Kravene til lekeplasser og friområdet bør heves betraktelig med apparater for fysisk fostring både for barn, ungdom og også for voksne, som f.eks. hinderløyper, volley/badminton bane, fotballbane, skøytebane og skiløype om vinteren.

Integrering av barn er et viktig felt for å få tilskudd av midler.

En annen utmerket måte er å legge vekt på folkehelse, både for barn, ungdom og voksne f.eks. arrangere på faste ukedager trening med veiledning av frivillige instruktører f.eks fra velforeningen eller i samarbeid med et idrettslag, frivillighetsentral o.l.

I tillegg bør barn og ungdom fra andre nasjonaliteter integreres i lokalmiljøet med deltagelse og montere anlegg/tilpassing av lekeapparater for barn og ungdom med funksjonshemming.

Legg vekt på folkehelse for alle ved søknader om tilskudd !


Se utstyr lekeplasser:
http://www.velfellestbg.com/45352843


De fleste søknader har ferdige skjemaer.
FORSLAG TIL BRA MÅTER Å SKRIVE SØKNADER OM TILSKUDD, MIDLER, GAVER:


SØKER

Velforeningen xxx ønsker å anlegge en fysisk installasjon for barn og unge for balanse, armstyrke, spenst og benstyrke.


BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Fysisk anlegg med balansebommer, klatrestativer og hindere på lekeområdet xxxxxxxx i xxxxxx kommune.


BUDSJETT

UTGIFTER

Utstyr........................................kr.100.000,-

Planering av bakke...................kr...30.000,-

Monteringskostnader............... kr.100.000,-
Andre monteringskostnader 
som leie av traktorgraving,
kjøp av materialer etc.
...................................................kr..50.000,-
 

...................................................kr.280.000,-


FINANSIERING

Rabatter ved kjøp av utstyr......kr...20.000,-

Monteringskostnader/ 
Dugnadsarbeider.......................kr.100.000,-

Gaver.........................................kr.....5.000,-

Egenkapital...............................kr.....5.000,-

Denne søknad............................kr.150.000,-

...................................................kr.280.000,-


BILDE AV DET UTSTYR SOM BEHØVES


KONTAKTINFORMASJON

Navn xxx velforening 
Navn leder velforeningen

E-post adresse

Tlf. ____________

Adresse ______________________
Postnr.______. Sted ___________
For mer informasjon om velforeningen:

Internettside


Alternativ 2


SØKER

xxxxxxx Velforening ønsker å forbedre folkehelsen for barn og unge med installasjoner som gir bedre fysisk helse, forbedrer kostholdet, bekjemper rus og tobakksbruk og gir bedre psykisk helse.


BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Fysisk anlegg med balanse bommer, klatrestativer og hindere på lekeplassen adresse i xxxxxx kommune med ledelse av fast instruktør  1 gang pr. uke i

4 uker.


BUDSJETT

UTGIFTER

Utstyr......................................kr...100.000,-

Planering av bakke.................kr.....30.000,-

Monteringskostnader..............kr...100.000,-
Andre monteringskostnader
som leie av traktorgraver,
innkjøp av materialer etc.
.................................................kr......50.000,-

Kostnader instruktør...............kr......10.000,-

.................................................kr....290.000,-


FINANSIERING

Rabatter ved kjøp av utstyr......kr...20.000,-

Monteringskostnader/
Dugnadsarbeide .......................kr.100.000,-

Gaver.........................................kr.....5.000,-

Egenkapital...............................kr.....5.000,-

Denne søknad............................kr.160.000,-

...................................................kr.290.000,-


BILDE AV DET UTSTYR SOM ØNSKES


KONTAKTINFORMASJON

Navn xxx velforening
Navn leder velforeningen

E-post adresse

Tlf. ____________

Adresse ______________________
Postnr.______. Sted ___________
For mer informasjon om velforeningen:

InternettsideSØKNADER SOM VELFORENINGEN SELV MÅ SKRIVE BØR INNEHOLDE:
Sammendrag
Presentasjon av søker

Prosjektets bakgrunn
Problemet som skal løses, mål og metode
Organisasjon, ansvarsfordeling
Tids- og aktivitetsplan
Evalueringsmetode
Spredning av prosjektets resultatet
Budsjett og finansiering
Eventuelle bilag, helst med bilder


Lykke til med dine søknader !

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden