VELFORENINGENES AKTIVITETER: MILJØ - SOSIAL - SAMFUNN

MOTIV FOR Å DELTA I EN VELFORENING:
HVORFOR DELTA I EN VELFORENING I NÆRMILJØET ?

MILJØENGASJEMENT.

For å arbeide med grønne miljøer i sitt naboskap, arbeide med prosjekter på lekeplasser, etablere utstyr for fysiske aktiviteter og turstier i nærområdet.

SOSIALT ENGASJEMENT.

For å styrke emosjonelt nærmiljø og samvær med voksne naboer, barn og unge, selvfølelse, vennskap og fellesskap i sosiale prosjekter.

SAMFUNNSENGASJEMENT.

Bidra til bedre folkehelse for barn, unge og voksne i nærmiljøet.

Samfunnsengasjement i saker i kommunen som berører lokalmiljøet og boforhold.

HVA SLAGS TJENESTER OG ARBEIDER UTFØRER VELFORENINGENE ?


MILJØ PROSJEKTER.
GRATIS FRIVILLIGHETS ARBEIDE UTFØRES HVERT ÅR AV VELFORENINGENE SOM :

-  BESKJÆRING OG FJERNING AV BUSKER
   OG KRATT PÅ GRUNN AV GJENGROING.
 
-  VEDLIKEHOLD AV OG DUGNADER PÅ
   LØKKER OG LEKEPLASSER.

-  VEDLIKEHOLD AV TORGERSØYA MED 
   FELLING AV TRÆR OG FJERNING AV 
   BUSKAS OG KRATT.

-  RYDDING AV STRENDER OG STIER.

-  UTSETTELSE AV BADEFLÅTER.

-  GRESSKLIPPING, RYDDING OG RAKING.

-  DRIFT AV VOLLEY- OG FOTBALLBANER.

-  LAGER AKEBAKKER, SKILØYPER OG
   ISLEGGER SKØYTEBANER OM
   VINTEREN.

-  LAGER NATURSTIER OG 
   OPPGAVER LANGS STIEN. DIPLOM FOR
   RIKTIGE SVAR.
 

VELFORENINGENE FORTELLER AT KOMMUNEN - BYDRIFT HAR UTTALT AT HVIS IKKE VELFORENINGENE HADDE UTFØRT DETTE ARBEIDET, VILLE IKKE DETTE ARBEIDET BLI GJORT ! MED ANDRE ORD KOMMUNEN "SPARER" STORE BELØP.

SOSIALE PROSJEKTER.
I TILLEGG GJENNOMFØRER VELFORENINGENE MANGE AKTIVITETER:

- GODE TILTAK OG ENGASJEMENT-
  PROSJEKTER FOR BARN OG UNGDOM.

- INTEGRERING AV
  FUNKSJONSHEMMEDE OG BARN MED
  OPPHAV FRA ANNET LAND.

- INTEGRERING AV ASYLSØKERE OG
  FLYKTNINGER, MED HOVEDVEKT PÅ
  BARN OG UNGDOM.

- FRILUFTSLIV MED TILTAK FOR Å
  FORBEDRE FOLKEHELSEN MED FYSISKE
  AKTIVITETER FOR BARN,
  UNGE OG VOKSNE BEBOERE.

- AKTIVITETER MED ELLER UTEN
  INSTRUKTØRER FOR Å STYRKE
  FOLKEHELSEN FOR BARN, UNGDOM OG
  VOKSNE, FOR EKSEMPEL VED Å BYGGE 
  HINDERBANE I FRILUFTSOMRÅDET.

- SKI- OG SKØYTEDAGER FOR BARN OG  
  UNGE.

- 17. MAI ARRANGEMENTER.

- ST. HANS ARRANGEMENTER MED BÅL.

- BARNE RALLY MED "OLA" TRÅ BILER.
 
- BARNAS DAG MED LEKER OG GRILLING
  FOR BARN OG UNGE.

- BALL LEKER.

- ANDRE FELLES ARRANGEMENTER, SOM
  JULETREFEST OG TENNING AV LYS PÅ
  JULETRE.

- DRIFT AV VELHUS.

- AKTIVITETER OG TRENING FOR ELDRE.

- SANDSTRØING FOR ELDRE OM 
  VINTEREN.

- SAMARBEID MED ANDRE
  ORGANISASJONER, SOM
  IDRETTFORENINGER, RØDE KORS OG
  ANDRE FORENINGER.

- UORGANISERT FRILEK, SOM HOPPE
  PARADIS, HOPPE TAU, KASTE PÅ
  "STIKKA", "KAPPE LAND", LEKE
  GJEMSEL, POLITI OG RØVER, INDIANER
  OG COWBOY, BLINDEBUKK, BOKSEN
  GÅR, LAGE SELJEFLØYTE SAMMEN
  MED VOKSNE,  KJÆRLIGHETSBENK FOR UNGDOM OG VOKSNE.

 OG MYE MER SOM IKKE KAN 
 VERDSETTES I PENGER !

SAMFUNNSENGASJEMENT.
VELFORENINGENE ENGASJERER SEG I SAKER I SITT LOKALMILJØ SOM:

- SKOLEKRETSER, SKOLENEDLEGGELSER
  OG TRYGG SKOLEVEI.

- KOMMUNEPLAN.

- REGULERING-, AREAL- OG
  BYGGEPLANER.

- VEI, TRAFIKK, BIL PARKERING OG
  SYKKELSTIER.

- KOLLEKTIV- OG PRIVAT TRANSPORT.

- OPPGRADERING MED BEDRE OG FLERE
  APPARATER PÅ LEKEPLASSER.

- TILTAK FOR FLERE OG BEDRE
  APPARATER FOR FYSISK TRENING I
  FRIOMRÅDENE OG PÅ LEKEPLASSENE.
 
- BEVARING, VEDLIKEHOLD OG
  OPPGRADERING AV   
  LØKKER, LEKEPLASSER,
  FRILUFTSOMRÅDER, GRØNNE
  LUNGER OG PARKER.

- KULTURARENAER.

- NATURRESERVATER.

- IDRETTSANLEGG OG SVØMMEHALLER.

- KIRKER.

- BARNEHAGER.

- MILJØ OG KLIMA.

- NÆRINGSUTVIKLING OG LANDBRUK.

- BRANNVERN OG ULYKKER.

- VANN, AVLØP OG RENOVASJON.

  OG MYE MERE.... 

KOMMUNEPLANEN 2008-2020:
1. Vi ønsker en kommune hvor innbyggerne spiller en aktiv rolle, og hvor tjenestetilbudene er tilgjengelige, samordnete, oversiktlige, effektive og basert på et tolerant og inkluderende menneskesyn.

2. Gode oppvekstvilkår med variert og godt utbygget tilbud av barnehager, skoler og fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

3. Trygghet og gode levekår i alle livsfaser.

4. Trygge boligområder for en befolkning med variert sammensetning-

5. Et vitalt og naturlig sentrum for byen, kommunen og regionen.

6. Grønne områder skal ivaretas. Opprettholde de store sammenhengende jord – og skogbruksarealene i kommunen.

7. Bredt og mangfoldig kulturtilbud for alle aldersgrupper.

8. Hovedvegsystem med tilstrekkelig kapasitet, godt utbygget kollektivtilbud og gode muligheter for bruk av sykkel.

9. Kommunens historiske særpreg skal ivaretas.

10. Godt tilbud på varierte arbeidsplasser med riktig lokalisering mht transport.

11. Ta en lederrolle i utvikling av Tønsberg som regionsenter og Tønsberg som merkevare.

12. Beholde og rekruttere gode medarbeidere i den kommunale tjenesteproduksjonen gjennom en aktiv og strategisk personalpolitikk.

13. Kommunens økonomistyring skal bidra til en stabil utvikling i kommunens tjenesteproduksjon

14. Hensynet til en bærekraftig utvikling, universell utforming, helse, miljø og velferd skal prege kommunens virksomhet og utvikling.


 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden