SØKNADER FOR TILSKUDD DATOFRISTER

15. oktober 2015:

Søknad om tilskudd fra Tønsberg Kommune

Spillemidler
Tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Integreringstilskudd
Integrering – deltakelse, dialog og samhandling
Tilskudd til kultur-, friluftsliv- og idrettsformål
Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner
Kulturprisen
Stimulering av kulturell og kunstnerisk virksomhet i kommunen


Spillemidler –
Frist for å melde inn spillemiddelsøknader for 2016 er 15. oktober. Endelig komplett søknad må være ferdig til 1. desember. Søknad og info om søknad finnes på www.idrettsanlegg.no, eller www.tonsberg.kommune.no. For å kunne sende inn søknad må dere henvende dere til anyg@tonsberg.kommune.no for å få tildelt et unikt anleggsnummer.

Integreringstilskudd
Frist for å sende inn søknad om integreringstilskudd er 15. oktober. Søknadsfristen er endelig. Tilskuddet fordeles til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og/eller frivillig aktivitet i lokalsamfunnet som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling. Tilskuddene tildeles organisasjoner som har sin virksomhet i Tønsberg kommune.
Link direkte til søknadsskjema:
·        Drift av lokale innvandrerorganisasjoner
·        Frivillig aktivitet i lokalsamfunnet som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling
For mer info se www.tonsberg.kommune.no, eller ta kontakt med litor@tonsberg.kommune.no

Tilskudd til kultur-, friluftslivs- og idrettsformål –
Søknadsfristen er 15. oktober og er endelig. Søknadsskjema fjernes etter søknadsfristens utløp. Det søkes elektronisk gjennom kommunens hjemmesider.
Link direkte til søknadsskjema:
·        Tilskudd til kulturformål
·        Tilskudd til friluftslivs- og idrettsformål
For mer info se www.tonsberg.kommune.no, eller ta kontakt med skl@tonsberg.kommune.no

Kulturprisen -
Forslag til verdig vinner av Kulturprisen 2016 sendes innen 15. oktober til kommunens postmottak. Tønsberg kommunes kulturpris er ment å skulle bidra til å stimulere kulturell og kunstnerisk virksomhet i kommunen. Kulturprisen kan utdeles til personer og/eller organisasjoner som er hjemmehørende i Tønsberg og omegn. De må også ha tilknytning til kultur-, idrett- eller frivillighetsfeltet i Tønsberg kommune. Kulturprisen kan eventuelt deles i to like store deler og utdeles til to personer og/eller organisasjoner samme år.
Søknaden sendes til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg
For mer info se www.tonsberg.kommune.no, eller ta kontakt med tim@tonsberg.kommune.no


       

                

       
 
For velforeninger i Tønsberg kommune kan det også søkes på Tilskuddsportalen !  http://www.velfellestbg.com/45352823

 

VIS INTITIATIV, BRUK DIN FANTASI OG KREATIVITET I SØKNADENE !
HENT FORSLAG FRA MILJØ- PROSJEKTER, SOSIALE PROSJEKTER OG SAMFUNNS ENGASJEMENT (se Vellenes aktiviteter) NÅR DU SKRIVER SØKNADER.


HUSK !
NÆRMILJØTILSKUDD GIR IKKE TILSKUDD TIL LEKEUTSTYR MEN TIL HINDERLØYPE OG ANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET. VED SØKNAD AV NÆRMILJØTILSKUDD MÅ EN HA 50 % EGENANDEL! 
BANKER OG NOEN FOND GIR 100%  TILSKUDD TIL LEKE UTSTYR OG ANNET UTSTYR OG KAN OGSÅ FINANSIERE 50% EGENANDELEN.

LYKKE TIL MED DINE SØKNADER ! 


15. JANUAR.

TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET.

Søknadsfrist 15. januar 2015 for tilskudd til friluftsaktivitet og naturforvaltningstiltak

Vi minner om søknadsfrist i midten av januar!

Vestfold fylkeskommune minner kommuner, frivillige organisasjoner og interkommunale råd med friluftsliv og naturforvaltning som interessefelt om at søknadsfrist for tilskuddsmidler over statsbudsjettet til naturforvaltningstiltak (tilskudd til viltformål kap. 1425, post 71) og friluftslivsaktivitet (statlig tilegning av friluftsområde kap. 1427, post 30; tiltak i friluftsområde kap. 1427, post 31; tilskudd til friluftslivstiltak kap. 1427, post 74) er 15. januar 2015.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til finnes i Rundskriv T-1/11 på Miljøverndepartementets nettsider:
Rundskriv tilskuddsordninger for 2015

Vi oppfordrer søkere til å benytte seg av det elektroniske søknadssenteret  
via Direktoratet for naturforvaltnings nettsider – men i år som i fjor er det også mulig å benytte papirversjon og sende via vanlig post. Søknadsskjema i papirform er å finne på samme nettsted som det elektroniske søknadssenteret.

Bevilgede tilskuddsmidler skal rapporteres tilbake til Vestfold fylkeskommune på rapportskjema med en kort status/beskrivelse av tiltak-/prosjektgjennomføring med regnskap.
Rapportskjemaet  finner du her.

For ytterlig informasjon eller hjelp, ta kontakt med friluftsrådgiver i Vestfold fylkeskommune Truls Vesterås, tlf. 33 34 41 33 og e-post
trulsv@vfk.no .

1. FEBRUAR
KRONPRINSESSE MARTHAS MINNEFOND
til blant annet sosiale formål
 

http://www.kongehuset.no/c27037/artikkel/vis.html?tid=27582
Søknad: (Standardbiddrag kr. 5.000)
http://www.kongehuset.no/c27428/binfil/download.php?tid=28824

1.FEBRUAR
DNB NOR - SPAREBANKSTIFTELSEN
Prioriterte formål for 2015
 • Friluftsliv og Naturkunnskap
 • Nærmiljø, idrett og lek

Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter. 

Søknader 2 ganger pr. år. 1.februar og 1.september.
http://www.sparebankstiftelsen.no/
Søknadsskjema:
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette

15. Februar, 15. April og 15. November.
HENNING OLSEN IS - SPONSING
har gjennom alle årene utøvet lokalt og nasjonalt engasjement gjennom sponsing av idretter og aktiviteter. Vårt sponsorutvalg vurderer innkommende søknader tre ganger årlig.
Fortell oss litt om virksomheten din, navn på kontaktperson og relevant kontaktinformasjon. Gi oss en begrunnelse for hvorfor du/dere mener Hennig-Olsen Is bør engasjere seg i nettopp deres prosjekt.
http://www.hennig-olsen.no/kontakt/sponsing/1.MARS
MANGFOLD OG INKLUDERING
Man kan søke om inntil 75.000 kroner.
Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen. Søknaden
må ha en klar start- og sluttdato. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert : Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering. Eksempler på innvilgede søknader: 17.mai feiring I samarbeide med forskjellige organisasjoner og
Frihet og mangfold.
Det må være en person som er under 26. år som er kontaktperson for søknadsgruppa. En må registere gruppa for å logge seg inn.


http://www.lnu.no/sitefiles/1/dokumenter/forvaltning/
Mangfold/Offline_sokeskjema.doc


http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/mangfold-og-inkludering/

1.APRIL
SPAREBANK 1 - NØTTERØY- TØNSBERG SPAREBANK
Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter.
https://www2.sparebank1.no/portal/2470/3_privat?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=page_privat_innhold&pId=1256216288097&_nfls=false

1.APRIL
DANSKE BANK (Fokus Bank) 

Vi engasjerer oss - gjør du?
Vi søker lokalt engasjement og ønsker å bidra i det samfunnet vi lever i og av - nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi støtter prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv og breddeidrett.

Vi støtter lokalt engasjement:

 • Inntil 50 000 kroner per prosjekt
 • Alle formål kan søke om støtte fra Danske Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter

Kunnskap
Kunnskap sikrer at vi også i fremtiden har økonomisk velstand her i landet. Derfor ønsker vi å inspirere og motivere til ny kunnskap, kreativitet og vekst – regionalt og lokalt. Hva skal Norge leve av i fremtiden? Det spørsmålet vil vi gjerne bidra til å finne svar på. Derfor ønsker vi å støtte prosjekter som tar initiativ til aktiviteter for barn og voksne - gjerne på en kreativ og utviklende måte.
Prosjektene må være innenfor et av de ovennevnte områdene, samt at de skal være tilgjengelig og til glede for mange. Likeledes skal prosjektene ha lokalt utspring og gjennomføres i regionen
.
  Les mer i vedtektene(413 kB).

http://www.danskebank.no/nb-no/om-banken/samfunnsansvar/Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx
 
trykk på send nederst på skjemaet. Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig etter at vi har gått igjennom alle søknadene.
Søknadsfrist to ganger i året - 1. april og 1. oktober.

1.APRIL
Du Kan - STOREBRAND
Gjennom Du kan-konkurransen deler Storebrand ut prosjektstøtte midler to ganger i året.
Du kan-konkurransen har 400 000 kroner til rådighet i året. Du kan søke om støtte opp til 50 000 kroner. Pengene som gis, skal være anvendt innen ett år fra de er mottatt.

https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/dukan-konkurransen.html

1. APRIL
Søk IKEAs nabofond om midler til ditt nærmiljø!

Har du, eller din organisasjon, en god idé som kan bidra til et bedre miljø der du bor? Eller kanskje et prosjekt som kan skape glede, engasjement og læring hos barn? Da kan IKEAs nabofond være noe for dere. Søknadsfristen er 1. april. IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEAs nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet.

Gjennom nabofondet støtter vi med det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter. – Det er viktig for IKEA å være en god nabo. Gjennom nabofondet har vi mulighet til å støtte gode lokale prosjekter relatert til to av IKEAs hjertesaker; miljø og barn. Det er vi utrolig glade for! Siden fondet ble opprettet i 2013 har vi støttet mer enn 30 prosjekter i nærmiljøet med til sammen over en halv million kroner, men vi vil gjerne bidra med mer og håper det kommer mange gode søknader, sier Yngvill Ofstad, prosjektleder for bærekraft i IKEA Norge.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.

http://nabofond.no.preview.citynetwork.se/

1. APRIL

Sponsorvirksomhet

Norled er et rederi som driver rutetransport over hele Norge. Vi er opptatt av et nært og godt forhold til samfunnet vi leverer tjenester til. Vi ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideell organisasjoner. Som tjenesteleverandør ser vi det som viktig å ha et nært og godt forhold til det samfunnet vi betjener. Med sponsormidlene ønsker Norled å fremme våre verdier og visjoner:

 • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.
 • Vi støtter med pengebeløp, ikke støtteannonser.
 • Forklar formålet med sponsormidler.
 • Hva kan et sponsorengesjemement tilføre Norled? F.eks profilering av Norled gjennom logo på bekledning, hjemmeside, annonser etc.

Søknad sendes til post@norled.no

15. April

HENNING OLSEN IS - SPONSING
Hennig-Olsen Ishar gjennom alle årene utøvet lokalt og nasjonalt engasjement gjennom sponsing av idretter og aktiviteter. Vårt sponsorutvalg vurderer innkommende søknader tre ganger årlig. Fortell oss litt om virksomheten din, navn på kontaktperson og relevant kontaktinformasjon. Gi oss en begrunnelse for hvorfor du/dere mener Hennig-Olsen Is bør engasjere seg i nettopp deres prosjekt.


http://www.hennig-olsen.no/kontakt/sponsing/

1.MAI
BENJAMINS MINNEFOND
Hva kan det søkes om støtte til? Arrangementer eller aktiviteter hvis formål er å virke inkluderende og som har en klar antirasistisk profil. Arrangementer eller aktiviteter som er rettet mot barn og unge.
Det er bl.a tidligere delt ut kr.10.000 til kjøp av fotballutstyr
.
http://www.benjaminsminnefond.no/soeknader1.JUNI

TØNSBERGS BLAD FONDET
Tønsbergs Blad ønsker å bidra til økt engasjement og tilhørighet i vårt nærområde/lokalmiljø.
Tildelingen er maksimum 100 000 pr. gang. Totalt 200 000 kr i løpet av ett år. De siste år er det bare gitt støtte med kr.5.000 - 10.000 pr. gang.
Søknad også 1. november.
SE REGLER UNDER TILSKUDD FRA FOND. REGISTRERING, LOGG INN OG SØKNAD:
http://eddamedia.dfun.no/tbfondet/register.php


1. JUNI
Würthfondet
 
http://www.wuerth.no/wuerth/382/wuerthfondet/

Hvor ofte utdeles fondsmidlene: Hvert halvår.

Hvordan søke: Send inn elektronisk søknad via skjema. Papirsøknader behandles ikke.

Søknadsfrist: 1.juni og 1.november.

Svar på søknad: Informasjon om hvem som har mottatt midler, blir lagt ut på vår webside senest to måneder etter at søknadsfristen er gått ut. Mottagere av midler mottar direkte svar fra oss.

Innholdet i søknaden: Vi må vite formål for søknaden og begrunnelse for hvorfor akkurat du/dere skal motta bidrag fra fondet. Hvis du fyller ut det digitale søknadsskjemaet under, får du automatisk med alle elementene vi ser etter i en søknad.

Størrelse på støtten: Fra 2.000 til 20.000 kroner. Vi kan bidra med ustyr (se utvalg under produkter og tjenester på www.wuerth.no) eller økonomiske midler.

Hvem kan søke

 • lokale frivillige idrettslag (ikke enkeltutøvere)
 • lokal motorsport Team
 • lokal kultur, grupper(korps, dans, teater etc., ikke enkeltutøvere)


1.JUNI
MANGFOLD OG INKLUDERING
Man kan søke om inntil 75.000 kroner.
Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen.
Det må ha en klar start- og sluttdato. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert : Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering. Eksempler på innvilgede søknader: 17.mai feiring I samarbeide med forskjellige organisasjoner og
Frihet og mangfold.Det må være en person som er under 26. år som er kontaktperson for søknadsgruppa. En må registere gruppa for å logge seg inn.


http://www.lnu.no/sitefiles/1/dokumenter/forvaltning/
Mangfold/Offline_sokeskjema.doc


http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/mangfold-og-inkludering/


15.JUNI

SKAGENFONDENE
Vi har i flere år sponset masseidrett og kunnskapsutvikling for barn og unge en rekke steder i Norge. Fra 2010 av har vi utvidet vårt engasjement til å inkludere kunnskapsutvikling for barn og unge. Vi oppfordrer organisasjoner, idrettslag og studenter til å søke om midler.
https://www.skagenfondene.no/Spor-oss/sok-om-sponsormidler

1.JULI

Søknadsskjema for kompensasjon av mva er https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/12

Ved medlemsskap i VFO Vellenes Fellesorganisasjon, sendes krav om refusjon til: post.vfo@velforbundet.no  

1. SEPTEMBER
MANGFOLD OG INKLUDERING
Man kan søke om inntil 75.000 kroner.
Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen.
Det må ha en klar start- og sluttdato. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert : Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av etnisk minoritetsbakgrunn, funksjonshemming eller seksuell orientering.
Eksempler på innvilgede søknader: 17.mai feiring I samarbeide med forskjellige organisasjoner og
Frihet og mangfold.Det må være en person som er under 26. år som er kontaktperson for søknadsgruppa. En må registere gruppa for å logge seg inn.

http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/mangfold-og-inkludering/


1.SEPTEMBER
SAMETINGET
Søknad om tilskudd til for eksempel bygging av Lavvo eller andre tiltak.
http://www.sametinget.no/Stipend-og-tilskudd


1.SEPTEMBER

DNB NOR - SPAREBANKSTIFTELSEN
Tilskudd til projekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter.
Prioriterte formål for 2015:

  • Friluftsliv og Naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Søknader 2 ganger pr. år. 1.februar og 1.september.
http://www.sparebankstiftelsen.no/
Søknadsskjema:
http://www.sparebankstiftelsen.no/id/53.0


15.SEPTEMBER

GJENSIDIGE STIFTELSEN
Midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse og Barn og unges oppvekst vilkår.

Søknadsskjema blir lagt ut på nettsiden 1. mars.

http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/sok-stotte
1.OKTOBER
SPAREBANK 1 - NØTTERØY-TØNSBERG SPAREBANK
Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og Nærmiljø områder - Aktivitets senter.
https://www2.sparebank1.no/portal/2470/3_privat?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=page_privat_innhold&pId=1256216288097&_nfls=false


1.OKTOBER
DANSKE BANK (Fokus Bank)

  Vi engasjerer oss - gjør du?
Vi søker lokalt engasjement og ønsker å bidra i det samfunnet vi lever i og av - nasjonalt, regionalt og lokalt.
Vi støtter prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv og breddeidrett.

Vi støtter lokalt engasjement:

 • Inntil 50 000 kroner per prosjekt
 • Alle formål kan søke om støtte fra Danske Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter

Kunnskap
Kunnskap sikrer at vi også i fremtiden har økonomisk velstand her i landet. Derfor ønsker vi å inspirere og motivere til ny kunnskap, kreativitet og vekst – regionalt og lokalt. Hva skal Norge leve av i fremtiden? Det spørsmålet vil vi gjerne bidra til å finne svar på. Derfor ønsker vi å støtte prosjekter som tar initiativ til aktiviteter for barn og voksne - gjerne på en kreativ og utviklende måte.
Prosjektene må være innenfor et av de ovennevnte områdene, samt at de skal være tilgjengelig og til glede for mange. Likeledes skal prosjektene ha lokalt utspring og gjennomføres i regionen
.
Les mer i vedtektene (413 kB).

http://www.danskebank.no/nb-no/om-banken/samfunnsansvar/Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx
 

trykk på send nederst på skjemaet. Vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig etter at vi har gått igjennom alle søknadene.


1.OKTOBER

Du Kan - STOREBRAND
Gjennom Du kan-konkurransen deler Storebrand ut prosjektstøtte midler to ganger i året.
Du kan-konkurransen har 400 000 kroner til rådighet i året. Du kan søke om støtte opp til 50 000 kroner. Pengene som gis, skal være anvendt innen ett år fra de er mottatt.
http://www.storebrand.no/storebrand/div_skjema/pamelding.nsf/dukankonkurranse?OpenForm

1.OKTOBER
TØNSBERGS BLAD FONDET
Tønsbergs Blad ønsker å bidra til økt engasjement og tilhørighet i vårt nærområde/lokalmiljø.
Tildelingen er 100 000 pr. gang. Totalt 200 000 kr i løpet av ett år. Søknad også 1. juni. De siste å bare gitt i støtte kr. 5 - 10.000,-
SE REGLER UNDER TILSKUDD FRA FOND.
REGISTRERING, LOG INN OG SØKNAD:
http://eddamedia.dfun.no/tbfondet/register.php 

1.OKTOBER

Sponsorvirksomhet

Norled er et rederi som driver rutetransport over hele Norge. Vi er opptatt av et nært og godt forhold til samfunnet vi leverer tjenester til. Vi ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideell organisasjoner. Som tjenesteleverandør ser vi det som viktig å ha et nært og godt forhold til det samfunnet vi betjener. Med sponsormidlene ønsker Norled å fremme våre verdier og visjoner:

 • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.
 • Vi støtter med pengebeløp, ikke støtteannonser.
 • Forklar formålet med sponsormidler.
 • Hva kan et sponsorengesjemement tilføre Norled? F.eks profilering av Norled gjennom logo på bekledning, hjemmeside, annonser etc.

Søknad sendes til post@norled.no


15.OKTOBER
TØNSBERG KOMMUNE
Driftstilskudd,Arrangement støtte,
Tilskudd eget hus, brendseltilskudd, enøktiltak eget hus.


Søknadsfrist 15.OKTOBER
TØNSBERG KOMMUNE

15.OKTOBER
TØNSBERG KOMMUNE
Store nærmiljøanlegg.
Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. Det kan gis tilskudd på inntill 50% av godkjent totaltkostnad,
maks kr 200.000,- pr anlegg.
Det må gis et referansenummer som fås ved henvendelse til:
E-post: mcma@tonsberg.kommune.no

Brukerveiledning

Sjekkliste for innsending av søknad/søknadsbehandling word pdf

Til søknadsskjema for ny søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad (må åpnes i Internet Explorer)

Skjema for kostnadsoverslag (bokmål) excel

Skjema for kostnadsoverslag (nynorsk)
excel

Regnskapsskjema (bokmål) excel

Rekneskapsskjema (nynorsk) excel

Regnskapssammendrag for anlegg for friluftsliv i fjellet (bokmål)
excel

Plan for drift (bokmål)

Gåvebrev (nynorsk) pdf-utgave

Gavebrev (bokmål) pdf-utgave

Se også lenger nede på denne side om søknader til mindre nærmiljøanlegg (kr. 80. 000) hvor det gis inntil 50% tilskudd som kan søkes hele året.


1. NOVEMBER
Würthfondet 
 
http://www.wuerth.no/wuerth/382/wuerthfondet/

Hvor ofte utdeles fondsmidlene: Hvert halvår.

Hvordan søke: Send inn elektronisk søknad via skjema. Papirsøknader behandles ikke.

Søknadsfrist: 1.juni og 1.november.

Svar på søknad: Informasjon om hvem som har mottatt midler, blir lagt ut på vår webside senest to måneder etter at søknadsfristen er gått ut. Mottagere av midler mottar direkte svar fra oss.

Innholdet i søknaden: Vi må vite formål for søknaden og begrunnelse for hvorfor akkurat du/dere skal motta bidrag fra fondet. Hvis du fyller ut det digitale søknadsskjemaet som ligger under, får du automatisk med alle elementene vi ser etter i en søknad.

Størrelse på støtten: Fra 2.000 til 20.000 kroner. Vi kan bidra med ustyr (se utvalg under produkter og tjenester på www.wuerth.no) eller økonomiske midler.

Hvem kan søke

 • lokale frivillige idrettslag (ikke enkeltutøvere)
 • lokal motorsport Team
 • lokal kultur, grupper(korps, dans, teater etc., ikke enkeltutøvere)

14. NOVEMBER (Søk fram til 14.desember)
SPAREBANKEN 1 - BUSKERUD VESTFOLD TØNSBERG - GAVEFONDET.

Vi ønsker vi å gi vårt bidrag tilbake til lokalsamfunnet du og vi er en del av. Derfor gir vi hvert år flere millioner kroner til lokale organisasjoner og tiltak som hver på sin måte bidrar til å gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo.

Kanskje vårt Gavefond åpner for noen muligheter der du er engasjert?
Retningslinjer finner du i menyen til venstre.


15. NOVEMBER - 15.FEBRUAR - 15.APRIL
HENNING OLSEN IS - SPONSING

Har gjennom alle årene utøvet lokalt og nasjonalt engasjement gjennom sponsing av idretter og aktiviteter. Vårt sponsorutvalg vurderer innkommende søknader tre ganger årlig.
Fortell oss litt om virksomheten din, navn på kontaktperson og relevant kontaktinformasjon. Gi oss en begrunnelse for hvorfor du/dere mener Hennig-Olsen Is bør engasjere seg i nettopp deres prosjekt.

http://www.hennig-olsen.no/kontakt/sponsing/15.NOVEMBER

15.NOVEMBER
BARNE OG UNGDOMSTILTAK 
i større bysamfunn i 
Tønsberg kommune omfattes av Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementets støtteordning om barne- og ungdomstiltak.

SØKNAD FOR UNGDOMSTILTAK
http://www.tonsberg.kommune.no/cms/mm.nsf/lupgraphics/Soknadsskjema_UNGDOMSTILTAK.pdf/$file/Soknadsskjema_UNGDOMSTILTAK.pdf

SØKNAD FOR FATTIGDOM
http://www.tonsberg.kommune.no/cms/mm.nsf/lupgraphics/Storbytiltak_soknadsskjema_FATTIGDOM.pdf/$file/Storbytiltak_soknadsskjema_FATTIGDOM.pdf

Retningslinjer for søknadene:
a) Bidrar til sosial inkludering og forebygge uønsket sosial adferd som vold, mobbing, kriminalitet og rus og motvirker fordommer, diskriminering og fremmer gjensidig aksept
b) bidrar til deltagelse og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur og fritidstilbud
c) bidrar til kvalifisering og inkludering av ungdom gjennom alternative mestringsarenaer
d) motvirker og/eller fattigdomsproblemer blant barn,unge og deres familier
e) fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter
f) fremmer deltagelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.


1. DESEMBER
Europharma støtter en rekke veldedige og allmennyttige formål. Engasjementet spenner fra lokale fotballklubber til barnehjem og kulturtiltak.

Tilskuddsforvalters hjemmeside | Utskriftsvennlig side

Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres.

4. DESEMBER

VG Nett) Disse fikk besøk av VG-Nissen i fjor. I år kan det bli deg - eller formålet du foreslår! I fjor var det både organisasjoner, enkeltpersoner, lag, foreninger og skoleklasser som fikk penger av VG-Nissen.
VG Nett følger

 • En frivillig innsats for å glede eller hjelpe medmennesker, kan etter forslag fra deg støttes fra VG-nissens velfylte pengesekk.
 • Hver uke i desember belønner VG-nissen ildsjeler i Norge.
 • Men vi trenger DIN hjelp til å finne kandidatene! Send forslag til

  nissen@vg.no
  eller VG postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo


 
LYKKE TIL MED DINE SØKNADER !

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden