UNGDOMSKONTOR OG UNGDOMSRÅD

UNGDOMSKONTORET I TØNSBERG

Ungdomskontoret er positive til et samarbeid med velforeningene. I vårt arbeidsdokument om hvordan vi skal drive vårt arbeidet står det følgende formuleringer:


Vi ønsker at fritidstiltakene skal være synlige på en positiv måte i nærmiljøet. Vi jobber for at fritidsklubben skal være en naturlig part i alt som skjer i nærmiljøet. Trygge og gode oppvekstvilkår legger et godt grunnlag for at all ungdom skal vokse opp og nyttiggjøre seg av sine ressurser.

Fritidstiltakene sin primærmålgruppe er ungdom i alderen 13 – 18 år, dvs. fra 8. klasse til man fyller 18 år. Av hensyn til de yngste brukerne, må ungdom over 18 år slutte i ungdomsklubben.

Ungdomskontoret driver også en Juniorklubb på Mølla. Juniorklubbens målgruppe er barn fra 5 – 7 klasse, dvs 10 – 13 år. Tilbudet på Juniorklubben er tilpasset aldersgruppa, og har mer fokus på lek og aktivitet enn ungdomsklubbene.

Tønsberg kommune har ferietiltaket Aktiv sommer, som administreres av Ungdomskontoret. Dette er tilbud til barn og unge mellom 6 – 18 år. Aktivitetene skal fremme kvalitative, gode opplevelser i fellesskap med andre, fremme tilhørighet og gi deltakerne noe å snakke om på skolen.
Ungdomskontorets fritidstiltak består av Sem ungdomsklubb, Eik ungdomsklubb, Slagen ungdomsklubb og Mølla ungdomshus, samt Mølla juniorklubb, Aktiv sommer og Haugarock.
Ungdomskontoret driver i tillegg Utekontakten og UngInfo, samt kommunens ferietiltak for barn og unge. Ungdomskontoret har også ansvaret for Ungdommens Kulturmønstring.

Mulige samarbeidsområder velforeningene kan være:
  • Bydelsdager, aktivitetsdager, barn og unges dag o.l.
  • Etablering av aktivitetsområder (hinderløyper, skateramper osv) i nærmiljøene.
  • Bruk av Ungdomskontorets lokaler og utstyr (ungdomsklubber, lydanlegg, div. leker)
  • Veiledning rundt ulike støtteordninger og søknadsskriving.
  • Kontaktformidling mellom ungdom og velforeningene.
Dersom noen av velforeningene har en idè eller et ønske om å gjøre noe for ungdom i sitt nærmiljø, inviterer vi dere til å kontakte fritidsklubben i området for å drøfte mulig samarbeid.

Vennlig hilsen
Hege Sundby
Leder
Ungdomskontoret/ Utekontakten
Tlf: 33 35 48 20/ 40 88 90 45

TØNSBERG UNGDOMSRÅD
Sekretær:
Tommy Løvig-Larsen
tommy.lovig.larsen@tonsberg.kommune.no
Leder Slagen Ungdomsklubb og Sekretær Ungdomsrådet
Mobil: 95762824 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden