VELFELLESTBG.COM

VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG

NB!  Våre hjemmesider er under omarbeiding. Det kan derfor forekomme at sidene ikke er komplette eller fungerer 100%  

VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG
Organisjonsnr. 996 620 166
Frivillighets- og Enhetsregisteret Brønnøysund
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp;
jsessionid=0YX5PQ6TH3tzj3FTPlybp
HV1GnhTbLntRzHHnpXRYxvG1lZpD8Qn!805775540?orgnr=996620166


Adresse:

Postboks 2330, 3103 Tønsberg.

Internett:

 
Bank:
Sparebank1 BV 2470.26.79008
 

Det er 54 Velforeninger i Tønsberg.    

Fellesrådet ønsker at det etableres flere  velforeninger i kommunen for å oppnå 100% dekning

VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG BLE STIFTET 24.NOVEMBER 2010.
KONSTITUERENDE ÅRSMØTE BLE AVHOLDT MANDAG 30.MAI 2011 SJØSTUA, HUSVIK OG NES VELHUS.

STYRET I VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG ÅR 2021 - 2023:      

Leder:

Jens Kaurin
TLF. 975 40 017
E-POST:
  j-kaurin@online.no

     

Sekretær :

Eyvin Bjørnstad, fra STANGSÅSEN VEL  
TLF. 48 25 59 56
E-POST: eyvin.bjornstad@usn.no


   
Styremedlemmer:

Stine Maria Aarnseth, Kanalveien og omegn Velforening

tlf. 48990850

Lone Anita Andersen, fra Semsbyen Vel  
tlf. 991 64547

 KOMMUNENS HOVEDKONTAKT:
ingvild.hersvik@tonsberg.kommune.no


   

VALGKOMITE:
Styret

REVISOR:
Egil Skjauff

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...