VELFELLESTBG.COM

Kommuneplan 2018 - 2030

Kommuneplanen 2018 - 2030

Kommuneplanen for Tønsberg kommune ble delvis revidert i perioden 2017-2019, og vedtatt i Bystyret den 22.05.2019. Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Du finner kommuneplanen her: Kommuneplan 2018-2030

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...