VELFELLESTBG.COM

FORDELER VED Å VÆRE MEDLEM VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG

FORDELER FOR VELFORENINGEN VED Å VÆRE MEDLEM I VELFORENINGENES FELLESRÅD TØNSBERG.
 
- Fellesrådet vil innhente opplysninger
  fra hver enkelt velforening om behovet
  for prosjekter, som for eksempel
  oppgradering av lekeplasser,
  nærmiljøanlegg og aktivitets-  senter eller andre behov og ønsker.

- Fellesrådet vil anmode kommunens
  administrasjon og politikerne i
  utvalgene om økonomisk støtte for
  velforeningens ønskede prosjekt eller
  via Norsk Tipping av tippemidler. 

- Mange fond, legater, stiftelser og
  banker yter pengestøtte til konkrete
  prosjekter. 
  Velforeningenes Fellesråd vil kunne 
  bistå i dette arbeidet for nye 
  prosjekter som din velforening
  ønsker å gjennomføre.

- Fellesrådet vil arbeide for at
  kommunen ved sitt budsjettarbeide
  øker det årlige tilskuddet til drift av
  velforeningene. 

- Fellesrådet er registrert i
  Grasrotandelen i Norsk Tipping.
  Innkomne midler vil i størst mulig
  grad bli tilbakeført til velforeningene.

- Fellesrådet vil i samarbeide med
  kommunen arrangere dialogmøter hvert år,

- Fellesrådet har intensjon om å utføre
  oppgaver uten medlemskontigent.

I saker hvor det ikke er etablert
  velforening, skal Fellesrådet søke å
  opprette dette, eventuelt være 
  saksbehandler i saken.
 
- Fellesrådet vil ta initiativ ovenfor 
  kommunen til at det ved nabovarsel for
  kommunal eiendom og veier eller  
  andre saker, skal kommunen
  arrangere tidlige høringer og egne
  informasjonsmøter for beboerne i
  velforeningens regi.

- Fellesrådet er medlem i VELLENES
  FELLESORGANISASJON
  www.velforbundet.no som
  gir rabatt for hver enkelt
  velforening for sitt  medlemsskap i
  Vellenes Fellesorganisasjon.

- Fellesrådet kan gi råd og veiledning
  av erfarne velfolk og fra VFO-
  Velforbundet med advokatbistand,
 
- Fellesrådet og velforeningene skal
  kunne avtale direkte kontakt med
  kommunens administrasjon og
  politikere i utvalg og Bystyre.

-- I saker hvor flere velforeninger,
  private boligforeninger og hytteeiere er berørt, kan Fellesrådet være koordinator for uttalelser til myndigheter.

- Fellesrådet kan være behjelpelig med
  momsrefusjon via Velforeningenes
  Fellesorganisasjon (VFO).


Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...