VELFELLESTBG.COM

REGISTRERINGER FOR EN VELFORENING

ANBEFALTE REGISTRERINGER SOM BØR UTFØRES AV VELFORENINGENE 

FRIVILLIGHETSREGISTERET:

Her kan du registrere deg i frivillighetsregisteret:  Registrering 

Registrering er gratis. Det er heller ingen årsavgift. 

Ved registrering får foreningen et organisasjonsnummer som benyttes ovenfor bank og som må oppgis i alle tilskuddssøknader.

BANKFORBINDELSE/Bankkonto

Må være registert i Frivillighetsregisteret.

GRASROTANDEL

Registrering uten avgift, men må først være registrert i Frivillighetsregisteret. 5 % av spilleinnsatsen av personer som har spillekort i Norsk Tipping, betales til din velforening !

Utbetalinger: Utbetalinger automatisk 1.januar - 1.mai - 1.september.

REGISTRERING AV E-POSTADRESSE

Registrering av E-postadresse til velforeningen: Registrer en fast, personuavhengig  E-postadresse som følger velforeningen og som kan overføres til eventuelt et senere nytt styre. Eksempel sebyenvel@gmail.com .

Gmail:    https://www.gmail.com/intl/no/mail/help/about.html

Yahoo:   https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=no&.src=ym

 

KOMMUNEN/FELLESRÅDET.

Umiddelbart etter et årsmøte bør velforeningene sende varsel om eventuelle endringer i leders navn, foreningens adresse, telefon og e-post adresse og hvem som er hovedkontaktperson for velforeningen overfor kommunen og Fellesrådet.

Meldinger til kommunen sendes til anne.palm@tonsberg.kommune.no

Meldinger til Fellesrådet sendes til velfellestbg@gmail.com

MEDLEMSKAP I VELLENES FELLESORGANISASJON

- Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) taler foreningenes sak overfor lokale og

  sentrale myndigheter.

Nyeste kommentarer

02.12 | 13:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke ...