Styremøter

Styremøte 25. februar 2020

 

Referat styremøte VFR 25.02.2020

Tilstede: Tore, Jens, Lone og Eyvin. Forfall Tor Steinar.

 1. Referat fra forrige styremøte (04.november)
 • Det er i november 2019 innvilget støtte til Feskjær og Stangsåsen velforeninger på til sammen 10000kr til aktivitetspark på Feskjær
 1. Innkommet post/eposter
 • 02.12.20 Fra Vestfold Fylkeskommune: Bypakke Tønsberg-regionen: Høring og offentlig ettersyn av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport
 • 20.12.19  Fra VFO: Velposten desember
 • 10.01.20 Fra Tønsberg Kommune: Ny kontakt til Fellesrådet er Ingvild Hersvik
 • 19.01.20 Fra VFO/Erik Sennesvik: Landskonferansen - Temaøkter: "Samarbeidsorgan i kommunen" hvor Jens skal sitte i diskusjonspanel om «Medvirkning»
 • 06.02.20 Fra VFO: Landsmøte dokumenter
 • 11.02.20 Fra Tønsberg Kommune: Avslutning for Jan Petter Bergan (25.02).
 • 14.02.20 Fra VFO: Landskonferanse - programmet er nå klart!
 1. Orienteringssaker
 • 9.jan – Jens møte med Jan Petter Bergan; forberedelse til overlappingsmøte
 • Overlappingsmøte 24.02 – Jan Petter Bergan/ingvild Hersvik
 • Årsmøte i Sørbyen Vel 24.2 – Jens deltok og orienterte om Fellesrådet
 • Landskonferanse VFO 29.02 – Jens deltar
 1. Årsmøte 2020 - planlegging
 • Møtet blir 21.april klokka 18.30. Alternativt 28.april hvis problemer med lokaler.  Løkken er en godt egnet lokale. Jens bestiller.

 • Programposter som kan være aktuelle er Nærmiljøreformen i Tønsberg – hva nå?, Hva skal til for å få velforeningene i Re aktive i Nye Tønsberg?,

 • Det sendes ut varsel til alle velforeningene. Vi oppfordrer til å sjekke at alle adresser er korrekte, og at alle velforeningene bidrar til at Tønsberg kommune sin oversikt over velforeningene oppdateres.

 • Vi fremmer forslag til endring i Vedtektene: Styret utvides med en representant til totalt 4 representanter og 2 varerepresentanter. Valgordningen endres slik at 2 styrerepresentanter og 1 vararepresentant velges for 2 år i 2020, og deretter utvides valgperioden til 2 år.

 • Fristen 1.mai for saken til årsmøtet endres til; 4 uker før årsmøtet må saker våre styret i hende.

 • Vi sender epost til alle velforeningene om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 24.mars 2020.

 • Eyvin lager årsberetning – frist 14.april

 • Papirer til årsmøtet sendes ut seinest 31.mars (Jens).

 1. Økonomi
 • Årsregnskap 2019 – urevidert årsregnskap ble delt ut
 • Saldo pr. 24.02:   kr. 36.120
 1. Resultat av spørreundersøkelsen til velforeningene i november 2019.

Vi sendte ut spørreskjema til alle velforeningene på epost (69). Vi har fått svar fra 17 velforeninger. Resultatene viste at 15 velforeninger  hadde hatt årsmøte, 14 var registrert i Brønnøysund. Mange av velforeningene har sosiale arrangmenter, ofte knyttet opp til dugnader. Vi gjennomfører samme undersøkelse neste år, gjerne koblet opp mot Dialogmøtet med Tønsberg kommune.

 1. Neste møte 30.mars klokka 18.30 hos Jens
 2. Eventuelt

Det er 10års jubileum for Vellenes Fellesråd i 2011. Dette må markeres.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.12 | 14:29

Kan dere oversende VFO sin medlemsundersøkelse, 3 deler. Den er ikke mottatt da vi har skiftet styre i høst.
Mvh
Tor-Martin Larsen, leder Grindalsmoen III vel

...
14.08 | 21:20
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
25.04 | 20:45
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 19
02.03 | 17:30
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden