Styremøter

Styremøte 04. november 2019

 

Referat styremøte VFR 04.11.2019

Tilstede: Jens, Tor Steinar, Tore og Eyvin. Lone hadde meldt forfall.

 1. Referat fra forrige styremøte (18. september)
  Referat godkjent, med ekstra informasjon om Nedre Langgate og planer
 2. Innkommet post/eposter
 • 10.10.19 Fra VFO: Oversikt over VFO-medlemmer i Re (27 velforeninger som er kollektivt betalt fra Re kommune).
 • 16.10.19 fra VFO: Oppsummering fra møte 25.09.19 . Her ble det etablert nyttige kontakter, og innspill til ulike måter som nærdemokratiet kan fungere.

      3. Orienteringssaker

 • Møte i VFO 25. september
 • Velforeninger i Re
 • Nye og oppdaterte hjemmesider. Jens har oppdatert lenker og forenklet strukturen.

      4. Dialogmøte 20. november - planlegging

 • Diskusjonsnotat fra Jens – se vedlegg. Styret er positive til å arbeide videre med den Innbyggerrettede handlingsplanen, Medvirkning i utbyggingssaker og Medvirkning i politiske utvalg.
 • Møte med Jan Petter Bergan 05.11.
  • Det har kommet et innspill til sak ang parkering i boligområder.

       5. Økonomi

 • Saldo pr. 03.11.2019:   kr. 38.046

       6. Neste møte settes ikke, men styret tar et uformelt møte i etterkant av Dialogmøtet       20.nov. Første møte i 2020 blir tirsdag 25.februar.

      7. Eventuelt

 • Det er aktuelt å kontakte alle velforeningene for å kartlegge aktiviteten, oppdatere kontaktinformasjon og oppfordre til å oppdatere opplysningene i Brønnøysundregisteret.
 • Det er «åpen dør» for å sende søknader om midler til lokale tiltak i Velforeninger

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.11 | 13:14
TØNSBERG KOMMUNE har mottatt 1
07.11 | 13:14
STYREMØTER har mottatt 1
07.11 | 13:13
SISTE NYTT har mottatt 1
04.11 | 20:53
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 17
Du liker denne siden