ÅRSMØTER

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg 


Tid:    Tirsdag 21. april 2020 kl. 18.30


Sted: Løkken (ved Slottsfjellmuseet)


Dagsorden


 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede deltakere, valg av møteleder. Valg av referent og 1 protokollunderskriver
 2. Styrets årsmelding for 2019.
 3. Regnskap for år 2019 med revisors kommentarer
 4. Ved behov: Fastsetting av kontingent
 5. Budsjett for kommende periode, 2020
 6. Styrets forslag til aktivitetsplan og arbeidsprogram for 2020                                                                                                                                                           
 7. Innkomne saker fra velforeningene.


Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 24. mars. Saker sendes til velfellestbg@gmail.com eller postboks 2330, 3103 Tønsberg.


8. Valg av styre
      Valg av 2 styremedlemmer og 2 vara-   medlemmer for 1 år.

9. Valg av revisor.

10. Valg av valgkomite.  


Alle dokumenter som årsmelding, regnskap, budsjett og aktivitetsplan evt. andre dokumenter vil bli lagt fram på årsmøtet.

 


Før det formelle årsmøtet vil det bli orienteringer om følgende: 

 • Hva blir visjonen for nye Tønsberg kommune?

  • Orientering om visjonsprosjektet v/Belinda Orten

    

 •                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         


Til sak 7 på sakslista vil styret i Fellesrådet fremme følgende forslag:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


  

                                            

Påmelding til årsmøtet skjer ved å sende mail til velfellestbg@gmail.com eller ved å ringe til Jens Kaurin, tlf. 97540017 innen 14.april.                                               

  Årsberetning for Vellenes Fellesråd Tønsberg 2019:

 
       

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.09 | 14:09
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
07.11 | 13:14
TØNSBERG KOMMUNE har mottatt 1
07.11 | 13:14
STYREMØTER har mottatt 1
07.11 | 13:13
SISTE NYTT har mottatt 1
Du liker denne siden