OPPGRADERE LEKEPLASSER ELLER BYGGE FLERE NYE

OPPGRADERE NÅVÆRENDE LEKEPLASSER ELLER BYGGE FLERE NYE ! 
 
- Fellesrådet vil anmode kommunens
  administrasjon og politikerene i
  utvalgene om økonomisk støtte for
  din velforening ønskede prosjekt eller
  med søknad om nærmiljøanlegg, tippemidler
  eller til lokale banker eller fond.

Mange banker, fond, legater, stiftelser og yter pengestøtte til konkrete prosjekter og kan også benyttes til egenandel på 50 % som kreves ved søknad om nærmiljø anlegg.
Lokale banker kan også gi direkte støtte til kjøp av lekeutstyr og til aktivitets utstyr som enten er kommunalt eid eller eies av andelseiere i de private lekeplasser.

Lekeplasser anbefales gradvis å omformes til nærmiljøsenter/aktivitets senter med sportslige aktiviteter for alle aldersgrupper, med andre ord ikke bare med lekeutstyr.
Lekeutstyr og aktivitets utstyr, som fotballbane, vollyball, hinderløype m.m. bør være gradert for barn og ungdom i aldersgruppene 0-5 år, 5 - 10 år, 10 - 18 år.

KOMMUNENS UTSTYR FOR LEKEPLASSER:
Kommunens regler for utstyr på kommunale lekeplasser av lekeutstyr er i 2013 bare:
- Sandkasse
- Huske
- Vippe
(Bydrift arbeider nå med en eget regelverk ovenfor administrasjonen.)

For hjelp til utstyr og finansiering:
- Tilskuddsportalen 
- Utstyr lekeplassene
- Kommunens tilskudd
- Tilskudd fra Fylket
- Penger fra banker
- Penger fra fond m.m.
- Prosjekter.

REGISTERING AV LEKEPLASSER, NÆRMILJØ ANLEGG, FRIOMRÅDER OG AKTIVITETS SENTER.
Tønsberg Kommune, Bydrift er også i gang med å lage et dataprogram for registrering av alle lekeplasser, nærmiljøområder og Friområder som er planlagt lagt ut på nettet.

PRIVATE LEKEPLASSER
De fleste lekeplasser er kommunale, men noen er private med andelseiere. Bydrift arbeider og utfører bare for kommunale ied tomter. Private må sette inn eget tiltak, vedlikehold, opprustning og ettersyn/dugnader.

NÆRMILJØTILSKUDD TØNSBERG KOMMUNE
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
Totalt kostnadsramme på inntill kr. 300.000 Det gis inntil 50% tilskudd. Eget skjema fås hos kultur, idrett og samfunn. Kan søkes fortløpende etter behov.


Store nærmiljøanlegg.

Dette er anlegg og områder for egenorganisert aktivitet i nærområder der folk bor. Eksempler på det er skolegårder, balløkker og ski -lekebakker. Det kan gis tilskudd på inntill 50% av godkjent totaltkostnad, maks kr 300 000,- pr anlegg. Søknadsfrist som idretts- og friluftsanleggg.
Frist for innlevering til kommunen 15. oktober.


Andelseierene kan søke om tilskudd for prosjekter via kommunen etter reglene for nærmiljø område med 50 % egenkapital/dugnadsinnsats og også/ eller til de private banker, fylket eller fond.
Grasrotandel er også en utmerket måte å skaffe penger på.

Ved utbygging av nye boligområder må ofte utbygger bygge lekeplasser/nærmiljø område med kjøperene av eiendommene som andelseiere av lekeplassen/nærmiljø området.

Lykke til for ditt arbeide for å forbedre din lekeplass med lekeutstyr og et aktivitets senter !
Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden