MØTER OG AKTIVITETER 2018

Dialogmøte med Tønsberg Kommune

   Dialogmøte med Tønsberg Kommune   

     

 Fra Tønsberg Kommune:   

Jevnlig dialog med velforeningene er viktig. Vi er opptatt av de informasjoner som velforeningene sitter med og hva som kan utføres for stadig å gjøre nærmiljøene gode. Velforeningene har en sentral funksjon.

 

Onsdag 21.nov. kl 1800 inviterer vi alle velforeningene i Tønsberg og Re kommuner til det årlige dialogmøtet.

Møtet holdes i bystyresalen i Tønsberg Rådhus.

 

I samråd med velforeningenes fellesråd, setter setter vi flere aktuelle temaer på dagsorden.

 

* Ordfører Petter Berg ønsker velkommen

* Prosjektleder/ rådmann Egil Johansen : Nye Tønsberg kommune - ny kommune - organisering, tjenester og utfordringer

* Virksomhetsleder Magnus C. Martin og rådgiver Ingvild Hersvik : Nærdemokrati og gode nærmijøer

 

"Summing i grupper" - spørsmål og innlegg fra salen

 

To aktuelle teamer blir også belyst :

* Eldrebølgen - hvordan møter kommunen den utfordringen

* Fix my street -

* Info om spillemidler. Aktuelt for velforeninger ?

Velkommen til det årlige dialogmøtet !


Velforeninger i Re kommune ønskes særlig velkommen.


Beste hilsen fra Jan Petter Bergan i Tønsberg kommune

                    

Årsmøte 2016
               
         Årsmøtet i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg finner sted:            
               

                                      

  Mandag4. april 2016 kl 18.30 på Teie Hovedgå rd

     Dagsorden:


1. Konstituering

      Valg av møteleder, referent og en
    protokollunderskriver

2.   Styrets melding for siste driftsår

3.   Regnskap for siste regnskapsår med 
    kommentarer av revisor

4.   Ved behov fastsetting av kontingent eller 
    bidrag til et bestemt prosjekt
5.   Budsjett for kommende periode

6.   Styrets forslag til aktivitetsplan og 
    arbeidsprogram

7.   Innkomne saker fra velforeningene

8.   Valg av styre. 
    Leder for 2 år, 2 styremedlemmer  
    og 2
    vararepresentanter   for 1 år

9.   Valg av revisor

10.   Valg av valgkomité          


Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 må være sendt til styret innen 14. mars til velfellestbg@gmail.com eller skriftlig til postboks 2330, 3103 Tønsberg.      Det understrekes at din velforening må sende navn på årsmøtedeltakere til styret.

                 

Årsmelding, regnskap, budsjett- og aktivitetsplan og andre dokumenter vil bli lagt fram på årsmøtet.  

       

HJERTELIG VELKOMMEN !        

Sett av tid denne kvelden !

   

 

 

 
-
Ordførerhjørnet.
Velkommen til Nøtterøy og Tønsberg Bibliotek. Torsdager fra kl. 14-16.                                        


      KURS FRIVILLIGHET NORGE, OSLO
http://www.frivillighetnorge.no/


       
 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:30

TKE har begynt å leie ut stål kontainere . Husleien er på 7000 , depositum 40,000 . Lokalisert i sump , mygg og andre skadelige insekter . mye støy o.l , for ?

...
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden