Dialogmøter med Tønsberg kommune

Dialogmøte 2018

    Innkalling dialogmøte 2018   

     

  Fra Tønsberg Kommune :   

Jevnlig dialog med velforeningene er viktig. Vi er opptatt av de informasjoner som velforeningene sitter med og hva som kan utføres for stadig å gjøre nærmiljøene gode. Velforeningene har en sentral funksjon.

 

Onsdag 21.nov. kl 1800 inviterer vi alle velforeningene i Tønsberg og Re kommuner til det årlige dialogmøtet.

Møtet holdes i bystyresalen i Tønsberg Rådhus.

 

I samråd med velforeningenes fellesråd, setter setter vi flere aktuelle temaer på dagsorden.

 

* Ordfører Petter Berg ønsker velkommen

* Prosjektleder/ rådmann Egil Johansen : Nye Tønsberg kommune - ny kommune - organisering, tjenester og utfordringer

* Virksomhetsleder Magnus C. Martin og rådgiver Ingvild Hersvik : Nærdemokrati og gode nærmijøer

 

"Summing i grupper" - spørsmål og innlegg fra salen

 

To aktuelle teamer blir også belyst :

* Eldrebølgen - hvordan møter kommunen den utfordringen

* Fix my street -

* Info om spillemidler. Aktuelt for velforeninger ?

Velkommen til det årlige dialogmøtet !


Velforeninger i Re kommune ønskes særlig velkommen .


Beste hilsen fra Jan Petter Bergan i Tønsberg kommune        

     Referat fra Dialogmøtet 2018

REFERAT FRA DIALOGMØTET MED ALLE VELFORENINGENE  I BYSTYRESALEN 21.NOVEMBER 2018

Tilstede : 29 representanter fra 19 velforeninger i Tønsberg og Re kommuner

Ordfører Petter Berg

Prosjektleder / rådmann Egil Johansen

Virksomhetsleder Magnus C. Martin

Rådgiver Ingvild Hersvik

Seniorrådgiver Trond Ragnar Frøyen

Prosjektleder og kvalitetsrådgiver Faysal Ahmed Dhali-Lund

Seniorrådgiver Jan Petter Bergan (møteleder)


Ordfører ønsket velkommen og fokuserte på den rolle velforeningene har i kommunen. Dialog med velforeningene er viktig og er å betrakte som en verdifull ressurs for kommunens politikere og administrasjon.


Prosjektleder/ rådmann fra 1.1.20, Egil Johansen, redegjorde for kommunesammenslutningen Re-Tønsberg fra 1.januar 2020. Han orienterte om beslutninger, prosess og videre framdrift. Det er mange sider ved en slik kommunesammenslutning. Våre innbyggere står i fokus og tjenestekvalitet er et mål. Visjonen for den nye kommunen skal utvikles. Både innbyggere, politikere og de som jobber i kommunen må kjenne til den og kunne bruke den. Visjonen skal både skape identitet og stolthet, og samtidig si noe om hvordan vi vil at den nye kommunen skal være.


Nærdemokrati og nærmiljøutvikling er et sentralt tema og virksomhetsleder Magnus C. Martin orienterte om hva som ligger i dette og hvilke virkemiddel som skal til for å sette det nære demokratiet og utviklingen i nærmiljøet på dagsorden.


Dialog med innbyggere, er viktig, sa kvalitetsrådgiver Faysal Dhali-Lund. Derfor er vår nye APP lansert. Den kan enkelt gi informasjoner om eiendom, tekniske tjenester, bydrift, byggesak, reguleringsplaner, nyheter osv. Den gir store muligheter for å selvbetjening med Appen gjennom borgermelding. Logg deg inn på Nyetonsberg. Appen skal bygges ut med flere menyer.


Vi står framfor demografiske utfordringer, fortalte seniorrådgiver Trond Frøyen. Vi blir flere eldre, også i Re og Tønsberg og sykehjemsdekningen må øke. Det betyr at Tønsberg kommune står framfor å bygge to sykehjem, et ved Hogsnes skole og ett på Olsrød. Samtidig fortsetter hjemmessykepleien. Det er også noe ulik dekningsprosent i Re og i Tønsberg.


Når det gjelder mulighet for spillemidler til velforeninger, så kan aktuelle velforeninger ta kontakt med virksomhet kultur, idrett og folkehelse.


Velforeningens fellesråds leder Jens Kaurin understreket at velforeningene bør være aktive høringsinstanser i flere sammenhenger. Det er god dialog med reg.avd. / byggsak og velforeninger er inne i mange saker. Det er bra. Velforeningene kan også være i dialog vedr videre utvikling av APPEN.


Under «åpen post» ble følgende spørsmål/ saker reist ;

1. Rørås velforening : Revetalgata, boliger og trafikkforhold ( egen mail )

2. Felling av trær på kommunens eiendom

3. Skallevold vel og omlegging av kryss

4. Ringshaug og Gårdbo vel : Leikvinn lekeplass

5. Presterødåsen vel: om lys på vei

6. Olsrød park og trafikkløsninger

7. Vear vel : hvor ligger saken om mulighetsstudier for Vear ?

8. Lecatomta – hvorfor er den avstengt for parkering ?

Hver enkelt sak blir fulgt opp.

Neste møte med alle velforeningene er satt til 20.november 2019.

Det holdes dessuten 3-4 kontaktmøter mellom fellesrådet og Tønsberg kommune i 2019.

Velforeningene må gjerne fortløpende ta direkte kontakt.

jpb@tonsberg.kommune.no – 917 80259

12.12.18

jpb                                                 

Referat sendes alle velforeninger                       


     Dialogmøte 2019

    Dialogmøtet for 2019 holdes onsdag 20. november kl.18.30 i bystyresalen på Tønsberg Rådhus. Innkalling kommer i begynnelsen av november    

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 18:47
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
11.08 | 20:39
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
15.04 | 10:27
VELKOMMEN har mottatt 122
09.04 | 11:05
BILDER FRA TØNSBERG har mottatt 1
Du liker denne siden